Psychoedukacja

Co to jest?

Francesco Coloma, definiuje psychoedukację jako:
„Psychoedukacja jest umacniającym (empowering) treningiem pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą (tj. zwiększania współpracy w leczeniu, rozpoznawania wczesnych oznak nawrotów, kształtowania stylu życia, radzenia sobie z kryzysami, poprawie komunikacji) i zmiana zachowań oraz nastawień związanych z chorobą. Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość”.
Czyli zadaniem psychoedukacji jest wzmocnienie pacjenta i uczynienie go współodpowiedzialnym za własne leczenie. Głównym celem jest stworzenie ambitniejszego programu leczenia uwzględniającego: zwiększoną świadomość choroby i wpływu na jej przebieg oraz pomoc pacjentowi w adaptacji do niej.


Cele oddziaływań psychoedukacyjnych to:
• Edukacja uczestników w zakresie znaczących wyzwań w codziennym życiu,
• Pomaganie uczestnikom w rozwinięciu wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami,
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami,
• Rozwijanie wsparcia emocjonalnego,
• Redukowanie stygmatyzacji,
• Zmiana nastawień i przekonań uczestników nt. problemu,
• Identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem,
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,
• Rozwijanie umiejętności interwencji kryzysowej.

Obecnie uważa się, iż psychoedukacja stanowi podstawową interwencję terapeutyczną w nowoczesnym leczeniu wszystkich zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najcięższych, przebiegających przewlekle, często nawracających (np. depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, a ostatnio także – anoreksja i inne zaburzenia odżywania).
<< wstecz


Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacji celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej. Przyjmuję także pacjentów z Elbląga i Tczewa.

Dane kontaktowe


 •      ul.Dąbrowszczaków 39 lok. 410 (IV piętro)
       10-5420 Olsztyn

 •      ul. Generała de Gaulle’a 5
       82-200 Malbork
       hotel Dedal, pokój nr 130 (I piętro)

 •      ul. Dworcowa 6a/48
       14-300 Morąg
 • 507-085-900
 • yan8@wp.pl

Fromularz kontaktowy

www.bajt-morag.pl