Terapia

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań (przeciętnie jest to około15 sesji w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych, w przypadku zaburzeń osobowości znacznie dłużej).
Terapię TPB łączę z Terapią Schematów oraz Mindfulness.
Sesje zwykle odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

• Praca skupia się na konkretnych problemach zgłaszanych przez pacjenta/klienta.
Najczęściej terapia dotyczy:
- lęk społeczny ( fobia społeczna )
- lęk z napadami paniki
- lęk uogólniony GAD
- zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
- depresja
- zaburzenia snu
- zaburzenia osobowości
- PTSD – stres posttraumatyczny
• Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym pacjenta/klienta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia,
• Relacja terapeuty z pacjentem/klientem opiera się na współpracy. Przy użyciu różnych metod i technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów,
• Pacjent/klient jest zachęcany do testowania nowej wiedzy i umiejętności między sesjami,
• Liczne badania potwierdzają skuteczność podejścia poznawczo-behawioralnego.

Terapia ta jest również skuteczna w takich obszarach jak:
- poprawa w relacjach międzyludzkich,
- trening umiejętności społecznych, min. asertywności, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
- podejmowanie decyzji,
- stres,
- poczucie winy
- niska samoocena itp.


Prowadzę również terapię mutyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju takich jak spektrum autyzmu. Ukończyłem szkolenie metodą terapii behawioralnej, prowadzone przez Synapsis, jak również niedyrektywną metodą Growth Trough Play System.

<< wstecz

Psychoedukacja

Psychoedukacja odbywa się na zasadach dyskusji jeden-na-jeden lub w grupach, moderowana przez wykwalifikowanego psychologa.

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, rozmowę kliniczną oraz testy psychologiczne.

Realizacja celów

Zajmuje się pomocą w realizacji celów zawodowych, w poszerzaniu umiejętności społecznych, w podejmowaniu decyzji itp.,

Kontakt

Wszystkie wizyty będą umawiane po rejestracji telefonicznej. Przyjmuję także pacjentów z Elbląga i Tczewa.

Dane kontaktowe


 •      ul.Dąbrowszczaków 39 lok. 410 (IV piętro)
       10-5420 Olsztyn

 •      ul. Generała de Gaulle’a 5
       82-200 Malbork
       hotel Dedal, pokój nr 130 (I piętro)

 •      ul. Dworcowa 6a/48
       14-300 Morąg
 • 507-085-900
 • yan8@wp.pl

Fromularz kontaktowy

www.bajt-morag.pl